GRANMO

Naturrike omgivelser
Eiendommen ligger i landlige omgivelser i Klæbu med gangavstand til barne‐ og ungdomsskole, sentrum, idrettsanlegg og lysløype. Gangavstand til flere barnehager. Området har et fantastisk turterreng, som har et vidt spenn av turstier og løypenett for flotte skiturer. I tillegg er det flotte friområder langs Nidelven hvor man bl.a. kan padle, fiske og bade. Klæbu er et område i utvikling, med skoler som bygges ut, og veier som rustes opp.

Rundt 6000 mennesker har allerde funnet roen i Klæbu. Hverdagen er ikke like hektisk der som inne i bykjernen. Med naturen rett utenfor dørere, har alle sjansen til å nyte den friske luften og de rolige omgivelsene, sommer som vinter. Aktiviteter er det flust av, noe som gjør Klæbu til et utmerket sted å vokse opp, slå seg til ro, ogh bare nyte hverdagen. Er et hjem med mer plass høyt på ønskelisten? Kanskje har du små barn, som vil ha godt av en oppvekst med mer frihet og lek i naturen.

KART OVER SØR-NORGE

Felt B2 GranmoLunden

Felt B2 som heter Granmolunden er første feltet som blir ferdigstilt.

Felt B2
Felt B2 har et tomteareal på 9,7 daa, og er første delfelt som nå selges ut av Granmo Eiendomsutvikling AS. Området er nylig regulert til bolig. Vedtatte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser ble stadfestet sommeren 2015.
Området er på tilnærmet 100 mål og har en meget gunstig beliggenhet midt imellom skole‐ og idrettsanlegg og Klæbu sentrum. Klæbu sentrum innehar alle nødvendige servicefunksjoner som bank, post i butikk, dagligvarebutikker, kulturhus, bibliotek, lege og apotek m.v.

Dette vil bli et nytt og hyggelig boligområde med gangavstand til sentrum, skole samt lysløype/markaterreng for ski og fotturer.

Det er god barnehagedekning i området. Det er inntegnet forslag til utnyttelse av tomten (se illustrasjonsbilde nedenfor), som innbefatter rekkehusbebyggelse i kombinasjon med flermannsboliger og leiligheter:

Felt B2 består av:

  • To kjeder med rekkehus hvorav 4 og 5 enheter i hver kjede.
  • To 6‐ mannsboliger
  • To 4‐mannsboliger
  • Ett leilighetsbygg med 12 leiligheter

Til sammen 41 enheter som utgjør en utnyttelse av tomten som tilsvarer BYA ca. 37% (maks BYA=40%/ inntil 5 enheter pr. dekar/totalt 48 enheter).
Parkering er tiltenkt på bakkeplan med oppstillingsplasser foran eiendommene samt på felles p‐plass. Leke‐ og fellesarealer i midtre sone imellom bebyggelsen. Det er lagt opp til en «luftig» boform med vekt på lys og god tilgang til utearealer.