Etter tre års jobbing har Ann Kristin Torp Bakken og Stig Bakken fått klartegn til sitt hjerteprosjekt: Granmo med muligheter for 370 boenheter i fem felt. Området vil bli en ny ”bydel” i Klæbu. I de nærmeste 10-20 årene knytter utbyggingen sammen sentrum og Sørborgen.

-Granmo er totalt sett for stort for en utbygger. Vi vil selge ut feltene separat. Det er cirka 12 byggentreprenører som har vist seriøs interesse. Det er også mulig at vi selv blir utbygger i noen del, forteller Ann Kristin Torp Bakken og Stig Bakken. 80 boliger i første etappene Først ut: Felt B2 med rom 50 boenheter og B3A med 30 boenheter nærmest fylkesveien.
-Vi regner med å selge første feltet i høst, forklarer paret.

Kompetent styre
De har dannet Torp Bakken Holding og senere Granmo Eiendomsutvikling for å gjennomføre prosjektet. I styret sitter Terje Svendsen, 59, tidligere finansdirektør i Fokus Bank og har styreverv i flere bedrifter, Bente Haugrænning, 50, som har vært byggesjef i Trondheim kommune, regiondirektør i Veidekke og er eiere av Pilar eiendom, samt Stig Bakken, 50, og Ann Kristin Torp Bakken, 47. Enstemmig fra politikerne I forrige uke kunne styret konstatere at Klæbu kommunestyre vedtok formannskapets enstemmige forslag om å godkjenne detaljplan og utbyggingsavtale.

Nøye gjennomtenkt
Det føles selvsagt veldig bra. Vi har hatt et nært og bra samarbeid med kommunen. Granmoprosjektet har blitt veldig godt gjennomtenkt, forklarer Stig Bakken. Utbyggingen ventes å holde en takt på 35-40 boenheter per år. Det er mer enn halvparten av hva kommunen planlagt med 60 nye boliger per år i de kommende årene.