– Det har vært avsatt mye areal i Klæbu til boligformål, men på grunn av manglende geotekniske vurderinger har det vært en utfordring å selge, sier ordfører Kirsti Tømmervold (Ap). Hun håper at fjorårets befolkningsnedgang på 17 personer skal snus til vekst, i kommunen som ved årsskiftet hadde 6050 innbyggere. Fra 2020 blir Klæbu en del av Trondheim, og ordføreren mener kommunesammenslåingen øker attraktiviteten. – Indrefileten av boligarealet i Klæbu er ferdig regulert og klart til å bygges ut.